Skip to main content

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Darinout SRL, cu sediul în București, Str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, Sector 1, Parter, J40/16387/2017, C.U.I. 36371557, in  conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679,“GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, va informeaza: 

 1. Darinout SRL prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice: vizitatori ai site-ului, potentiali clienti.
 1. Categoriile de date cu caracter personal
 • Nume, prenume,
 • adresa de e-mail
 1. Scopul și temeiul juridic ale prelucrării datelor

Datele sunt colectate si prelucrate in scopul de a va contacta si a va transmite informatii privind serviciile noastre, avand ca temei juridic consimtamantul.

 1. Perioada de stocare a datelor personale

Stocam datele dumneavoastră personale atata timp cat consimtamantul dat este valid.

 1. Categoriile de destinatari 

Furnizori de IT, furnizori de servicii de marketing si dezvoltare web pot sa fie in contact cu datele dumneavoastra. 

 1. Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele personale 
 • Dreptul de acces la date (art. 15 alin. 1 din GDPR): dreptul dumneavoastră de a obține din partea Operatorului o confirmare că acesta prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile aferente, potrivit legii;
 • Dreptul la rectificare (art. 16 din Regulament): dreptul dumneavoastră de a obține de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea și/sau completarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv  incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul dumneavoastră de a obține din partea Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în situațiile expres prevăzute de lege (art. 17 alin. 1 din GDPR).
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor (art. 18 din Regulament):dreptul dumneavoastră de a obține din partea Operatorului restricționarea prelucrării datelor.
 • Dreptul la portabilitatea datelor(art. 20 din Regulament): dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, aveți dreptul de a primi aceste date într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit în mod automat; datele astfel primite pot fi conservate de dumneavoastră, pot fi transmise altui prestator de servicii sau, în urma solicitării dumneavoastră, le putem transmite noi către prestatorul de servicii pe care ni-l veți indica, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul de opozitie(art. 21 din Regulament): dreptul dumneavoastră de a va opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră personale, din motive legate de situația dumneavoastră particulară; Operatorul nu va mai prelucra datele dumneavoastră, cu excepția cazului în care demonstrează ca are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul prelucrării este valorificarea unui drept în instanță.

Plangeri/solicitari in legatura cu prelucrarea datelor personale

În vederea exercitării drepturilor mai sus menționate, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată olograf, la urmatoarea adresa de e-mail: gdpr@darinout.ro sau la sediul Operatorului.

Vom răspunde acestor solicitari fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în cel mult o lună de la primirea cererii. În cazul în care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni. În acest caz, vă vom informa cu privire la o astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. Ne rezervam dreptul de a stabili o taxă în cazul cererilor repetate, conform Regulamentului.
În cazul în care va comunica decizia de a nu lua măsuri în legătură cu cererea dumneavoastră sau dacă răspunsul nostru nu este satisfăcător, aveți dreptul de a depune o plângere:

 • fie la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.),cu sediul în  G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro;
 • fie la instanța competentă.